Silahlı, Silahsız Özel Güvenlik Maaşları 2021

6 16.397

Özel güvenlik maaşları birçok faktöre göre değişkenlik gösterebilmekte. Güvenliğin silahlı ya da silahsız olması, çalıştığı işyerinin özel ve ya kamu niteliğinde olması, sözleşme koşulları gibi sayamadığımız birçok kritere göre işyerinden işyerine ödenen maaşlar farklılık gösterir.

Doğal olarak en düşük aylık maaş asgari ücret altında olamaz. Bu yazımızda özel güvenlik olma şartları, silahlı ve silahsız özel güvenlik maaşları ile bazı özel kadrolarda güvenlik görevlisi olarak çalışanların aylık net maaşları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Güvenlik olma şartları 2021

Özel güvenlik sertifikası almak eskisi kadar kolay değil. Kursu başarı ile bitirip sınavı kazanmanın yanında ayrıca güvenlik soruşturmasını da başarı ile geçmeniz gerekiyor. Güvenlik görevlisi olabilmenin bazı özel şartları aşağıdaki gibidir;

 • Türk vatandaşlığınızın bulunması,
 • En az lise bitirmiş olmanız,
 • 18 yaşı bitirmiş olmak,
 • Silahlı sertifikaya başvuranların 21 yaşını bitirmiş bulunması,
 • Devlet haklarından yasaklı olmaması ve herhangi bir suçtan ötürü cezai hüküm bağlanmamış olması,
 • Kilo, boy gibi, gözlerde görme, kulaklarda işitme kaybı ya da engel durumu gibi sağlık problemlerinizin olmaması,
 • Temel eğitimi başarı ile bitirmiş olmak .

Güvenlik sertifikası ne kadar 2021

Güvenlik görevlisi sertifikası alacaksanız aşağıda belirtilen kalemler içi ayrı ayrı ödeme yapmalısınız. Bunlar;

 • Kurs ücreti,
 • Sağlık raporu ücreti,
 • Sınav ücreti,
 • Sertifika ücreti,
 • Kimlik harç ve kimlik kartı ücreti,
 • Poligon ücretidir.

Hepsinin toplamı silahlı güvenlik sertifikası alacaklar için 2150-2500 TL arasında, silahsız güvenlikler için ise 1650-1950 TL arasında değişmektedir.

Güvenlik görevlisi başvurusu için istenen evraklar nelerdir ?

Yukarıda belirtilen şartları sağlıyorsanız sertifika almak için anlaşmalı özel eğitim kurslarından birisine aşağıda belirtilen belgeler ile başvurabilirsiniz. Belgelere ilave evraklar duruma göre istenebili. Gerekli evraklar şunlardır;

 • Mezuniyet durumunuzu gösterir diploma ya da geçici mezuniyet belgesi,
 • Sağlık ocağından da alabileceğiniz sağlık raporu,
 • Adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden temin edebilirsiniz),
 • Yerleşim yeri ( ikametgah) belgesi ( E devlet üzerinden temin edebilirsiniz),
 • Vukuatlık nüfus kayıt örneği  (E devlet üzerinden temin edebilirsiniz),
 • Vesikalık foto,
 • Kimlik.

2021 özel güvenlik maaşı ne kadar oldu ?

Yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz üzere maaşlar işyerinin durumu ve güvenlik görevlisinin silahlı ve ya da silahsız olmasına göre değişkenlik gösterir. Buna göre aşağıda ayrı başlıklar halinde tüm kadrolar için alınabilecek yaklaşık net maaş tutarları belirtilmiştir. Belirtilen maaşların işyeri ya da kamu kurumu politikasına ve sözleşmenizdeki bazı istisnai durumlara göre değişkenlik gösterebileceğini hatırlatmak isteriz.

 • Maaş tutarlarına geçmeden önce brüt ve net asgari ücret tutarlarına göz atmak, güncel asgari geçim indirimi tutarlarını öğrenmek ve brütten nete maaş hesaplaması yapmak için hemen  net asgari ücret agi dahil ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • Güvenlik görevlisi sigortası 4a ssk kapsamında yatar. SSK ya da diğer ilk sigorta başlangıç tarihinize göre emekli olacağınız tarihi hesaplamak için hemen sgk emeklilik tablosu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Silahsız özel güvenlik maaşları 2021

Silahsız güvenliklere genelde en düşük maaş ödenir. Genel olarak bu kişilere asgari ücret seviyesinde ya da asgari ücretin %10-15 üzerinde maaş ödenir. Kamuda çalışanlara ise ortalama olarak asgari ücretin %30-40 üzerinde maaş ödenir. Bu durumda özel sektörde görev alan silahsız özel güvenlik maaşları 2021 yılı için ortalama 2900-3500 TL arasında değişmektedir. En düşük güvenlik maaşları silahsız tutarı net asgari ücret yani 2825,90 liradır.

Kamuda kadrolu olarak çalışan silahsız güvenlik maaşları ise 2021 yılı için 3000-3500 TL arasında değişmektedir. Bazı Kurumlar bu tutarın üzerinde de silahsız güvenlik maaşı ödemesi yapabilmektedir.

Silahlı güvenlik maaşları 2021

Bu kategoride en yüksek maaş tehlike riskinden de kaynaklı olarak silahlı özel güvenliklere ödenir. Özel sektörde bazı istisnai işyerlerini hariç tutarsak silahlı güvenliklere ortalama net asgari ücretin %30-40’ı üzerinde silahlı özel güvenlik maaşları ödendiğini rahatlıkla belirtebiliriz. Bu durumda özelde çalışanlar ortalama 2900-3000 TL arasında silahlı güvenlik maaşı alırken kamuda çalışanlara 3500-4000 TL arasında maaş ödenebilmektedir.

Bankada silahlı güvenlik maaşları ne kadar ?

Bankalar işin riski nedeni ile silahlı güvenlik görevlisi çalıştırmayı tercih etmektedirler. Bu yüzden de ödenecek banka güvenlik maaşları riskten dolayı diğer sektörlere göre farklı ve yüksek olabilmekte. Bankaların güvenlik görevlilerine ödediği ortalama net maaşlar 2021 yılı için 3500-4000 TL arasındadır.

Ziraat Bankası güvenlik görevlisi maaşları 2021

Ziraat Bankası’nda görevli güvenlik görevlileri bankanın kadrolu görevlileridir. Dolayısıyla ödenecek Ziraat Bankası güvenlik görevlisi maaşı da diğer çalışanların maaşlarına yakın olmaktadır. 2021 yılı için medeni durum ve çocuk sayısı esas alınarak ödenen net banka güvenlik görevlisi maaşları ortalama 4000 liradır.

Kadrolu özel güvenlik maaşları 2021

Kamuda çalışan özel güvenlik maaşları özele göre iyi seviyededir. Ortalama ödenen kadrolu güvenlik görevlisi maaşları 3500 lira civarındadır. Bazı özel Kurumlar daha yüksek maaş ödemesi yapabilmektedir. Özellikle kadrolu güvenlik maaşları daha yüksek olabilmektedir.

Havaalanı güvenlik maaşları 2021

Havaalanı çalışanları bazı istisnai durumlar hariç özel sektörde faaliyet gösteren güvenlik şirketlerine bağlı olarak çalışmakta. Dolayısıyla havaalanı güvenlik görevlisi maaşları tutarları da özel sektör kriterleri esas alınarak hesaplandığından kamuya göre düşük olabilmekte. Havaalanı güvenlik görevlileri silahlı olmak zorunda olduğundan ortalama 2700-3000 TL arasında silahlı güvenlik görevlisi maaşları ödenebilmekte.

3.havalimanı güvenlik maaşları ne kadar ?

3. havalimanı güvenlik çalışanları özel güvenlik firmasına verilmiştir. Bu kapsamda ödenecek ögg maaşları ortalama olarak yukarıda silahlı kısımda belirtilen maaşlar kadar olmaktadır. Çünkü 3. havaalanında çalışanlar silahlı görevlilerden seçilmişlerdir.

İga güvenlik maaşları 2021

Ödenecek maaşlar özel güvenlik görevlisinin silahlı ya da silahsız olmasına göre farklılık göstermekte. Silahsız güvenlikler için ortalama net maaşlar 3000 TL civarı olurken silahlı güvenlikler için ise 3000-3500 lira aralığında olacaktır.

Kamu güvenlik maaşları 2021

Bildiğiniz üzere kamuda sadece güvenlik görevlileri için değil tüm kadrolarda ödenen maaşlar genel olarak özel sektör ortalamasının üzerindedir. Kamuda güvenlik görevlileri için ödenen en düşük net maaş 3500 TL civarındadır. Çalışılan kadro ve görev yapılan kuruma göre ödenecek net silahsız ve silahlı özel güvenlik maaşı tutarları daha da artış göstermektedir.

Okullarda özel güvenlik maaşları 2021

Okullardaki özel güvenlik görevlilerinin çoğu sürekli işçi kadrosunda görevli güvenliklerdir. Özel güvenlik firmalarına bağlı güvenlik görevlisi haricinde okullarda kamuya bağlı sürekli işçi kadrosunda çalışan güvenlik görevlisi ortalama net okul güvenlik maaşları 2021’de 3500 liradır.

Adliye güvenlik maaşları ne kadar ?

Yukarıda da ayrıntılı olarak değindiğimiz gibi özel güvenlik maaşları silahlı ya da silahsız olarak fark göstermektedir. Adliyelerde çalışan özel güvenlik maaşları ne kadar sorusu bu ara sık gelmekte. Buralarda çalışanlar silahlı olanlar arasından seçilmektedir. Dolayısıyla yukarıda silahlı güvenlik ne kadar maaş alır kısmında anlatılanlar adliyede çalışan güvenlikler için de geçerlidir. Ortalama güvenlikçi maaşları tutarları 2021yılı için 3500-4000 TL arasında değişebilmektedir.

Hastane güvenlik maaşları ne kadar ?

Kamu ve üniversite hastanelerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilenlere 2021 yılı için ödenecek kadrolu özel güvenlik maaşı ortalama 3500-4000 TL arasında değişmektedir. Dışarıdan hizmet alımı ile alınan ve özel güvenlik şirketlerine bağlı olarak çalıştırılanlara ödenecek maaşlar ise asgari ücrettin %20 üzerinde olmakta. Yani 2021 yılı için ortalama 3000-3500 TL arasında silahlı silahsız güvenlik maaşları ödenmekte.

Avm güvenlik maaşları ne kadar ?

AVM yani alışveriş merkezlerinde çalışan özel güvenlik görevlileri genelde silahlı olanlar arasından seçilmektedirler. Bu kapsamda silahsız güvenlik görevlisi maaşlarından ziyade silahlı olanlara ödenen maaşlara göz atmak daha yararlı olacaktır. AVM çalışanlarının 2021 yılı için ortalama net maaşları 3000 TL civarında olmaktadır.

Sürekli işçi güvenlik görevlisi maaşları ne kadar ?

Kamuda alt taşeron firmalara bağlı olarak çalışırken sürekli işçi kadrosuna atananlara 2021 yılı için ortalama 3600-4000 TL arasında maaş ödenmektedir. Çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre ödenebilecek maaş farklılık gösterebilmektedir.

Özel güvenlik emekli maaşı ne kadar olur ?

Güvenlik görevlileri çoğunlukla ssk kapsamında sigortalıdırlar. Sadece kamuda emekli sandığı kadrosunda olanların sigortası emekli sandığı kapsamında ödenmektedir. SSK kapsamında 2021 yılı için ortalama güvenlik görevlisi emekli maaşı 1700-2000 TL arasında değişmektedir. Tabi emekli maaşı ortalama kazanca göre belirlendiğinden kesin bir tutar belirtmek yanlış olacaktır. Emeklilikte ne kadar emekli maaşı alabileceğinizi hesaplamak için ne kadar emekli maaşı alırım sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

6 Yorum
 1. Ramin

  Merhaba. Ben Azerbeycan uyrukluyum. Havacılık güvenliyi (4 yıl lisans) eğitimini milli havacılık akademisinde aldım. Şimdide İstanbul Aydın Universitesinde Uluslararası ilişkiler ve İstihbarat incelemeleri (yüksek lisans) eğitimini alıyorum. Güvenlik görevlisi olmak imkanım varmı?

  1. zafer

   Merhabalar. Konu hakkında bilgi sahibi değilim inanın. Kusura bakmayın.

 2. Oktay ergün

  Ben sgk kurumunda sürekli işçi güvenliğim maaşımız nekadardır 10 yıldır calışoyorum net maaşımı bilemedim 24018 alıyorum iki çocuk yemek yol icinde 2020 ne olur söylerseniz sevinirim

  1. zafer

   Merhaba. 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren maaşınıza yüzde 4 oranında zam alacaksınız. Buna göre hesap edebilirsiniz.

 3. Murat

  silahli ozel güvenlik görevlisi tehlikeli bir yerde ne kadar maaş almasi gerekiyor

  1. zafer

   Merhaba. Bu işyerinin belirleyebileceği bir şey. Kanunen taban maaş belirlenmiş değil. Ancak şahsi fikrimi soracak olursanız 3000 liradan az olamaz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.