İş Sağlığı ve Güvenliği Maaşları 2021

0 7.410

İş sağlığı ve güvenliği maaşları çeşitli kriterlere göre ve çalışılan işyerine göre farklılık göstermekte. Bildiğiniz üzere az tehlikeli işyerleri de dahil olmak üzere tüm işyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği uzmanı 6331 Sayılı Kanun gereği zorunlu hale gelmiş ve çalıştırmayan işverenlere idari para cezası uygulanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği maaşları 2021’de güncellendi. Peki A sınıfı, B Sınıfı ve C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları ne kadar oldu ? Bu yazımızda özel sektör ve kamuda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşı,  isg tekniker maaşları gibi iş güvenliği uzmanı öğretmen ne kadar maaş alır konusu hakkında tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

İş güvenliği uzmanı kimdir ?

İşyerlerinde iş kazalarına karşı önlem alınması adına risk analizi yapan, işyerinde gerekli önlemlerin alınması adına işverene rapor sunan, personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmekle görevli kişiler olarak tanımlanabilir. Tabi yaptığı işler burada saydıklarımızdan daha ayrıntılı ve daha fazla. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İSG uzmanı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

“İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman.”

Kimler iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilir 2021 ?

İSG uzmanı olabilmek için aşağıdaki meslek gruplarından birisinde en az üniversite seviyesinde mezun olmanız gerekmekte. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilecek kişileri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans ya da lisans bölümünden mezun olan kişiler,
 • Teknik öğretmenler,
 • Fizik, kimya ya da biyoloji bölümünden mezun olanlar,
 • Mimarlık ve mühendislik eğitimi veren fakültelerden mezun olan kişiler,
 • Bakanlık ve bazı kuruluşlardaki Müfettişler.

İSG uzmanları ve işyerlerinin sınıflandırılması

6331 Sayılı Kanuna göre işyerleri Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli olarak 3 grupta sınıflandırılmışlardır. Kanunda yine ayrıca hangi sertifika sahibi İSG uzmanının hangi işyerinde çalışabileceği de açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

 • A sınıfı sertifika sahipleri tüm işyerlerinde çalışabilir.
 • B sınıfı sertifika sahipleri tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde,
 • C sınıfı sertifika sahipleri ise az tehlikeli işyerlerinde çalışabilir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı nerelerde çalışabilir ?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere az tehlikeli işyerlerinde çalışabilirler. Ayrıca ortak sağlık birim merkezlerinde görev alabilirler.

İş sağlığı güvenliği sertifikası almak için şartlar

Göreve ilk başlayanlar C sınıfı güvenlik uzmanı olarak başlarlar. C sınıfı iş güvenliği belgesi alabilmek için yetkili merkezlerden kurs alınması ve Bakanlıkça açılan sınavda başarılı olunması gerekmektedir. Sertifika alındıktan sonra az tehlikeli sınıfta çalışabilirler.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilecek kişiler şunlardır;

 • B sınıfı belge ile en az fiili olarak 4 yıl çalışmış  ve açılacak sınavda başarılı olanlar,
 • Mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ya da İş Güvenliği bölümünde doktorayı tamamlamış teknik personel,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde ve ya bağlı işletmelerde 10 yıl görev yapan mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu kişiler ile teknik elemanlar.
 • İSG sektörüne asgari 10 sene müfettiş yardımcılığı görevi yapmış mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları.
 • İSG Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde uzman yardımcılığı görevi yürütmüş mimarlık ve mühendislik fakültesi mezunları.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilecek kişiler şunlardır;

 • C sınıfı İSG sertifikası ile en az 3 yıl çalışanlar ve B sınıfı ile ilgili eğitimleri ve sınavı başarı ile bitirenler.
 • İSG alanında yüksek lisans eğitimi yapmış olan mühendislik ve mimarlık mezunları.
 • İSG  alanında teftiş görevi yürüten mühendisler, mimarlar dışında bakanlıklarda asgari 10 sene müfettiş yardımcılığı görevi yürütmüş kişilerden B sınıfı ile ilgili eğitimleri başarı ile tamamlayanlar.

İş güvenliği uzmanı maaş 2021

Gelelim asıl konumuz olan isg maaşları tutarlarına. Bu grupta doğal olarak en düşük isg uzman maaşları C sınıfı sertifika sahiplerine verilmektedir. Az tehlikeli sınıfta çalışabildiklerinden, tecrübelerinin az olmasından ve mezun sayısının da oldukça az olmasından dolayı çok yüksek c sınıfı isg maaşları ödenmemekte. En yüksek iş sağlığı güvenliği maaşları da hem riskin fazla olması hem de tecrübeye bağlı olarak A sınıfı sertifika sahipleri alabilmektedir. Şimdi gelelim alınacak ortalama emekli maaşlarına.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaş 2021

Bu sertifika sahibi olan kişilere genel olarak asgari ücret ya da asgari ücretin ortalama %10 üzerinde iş sağlığı ve güvenliği maaşı ödemesi yapılmaktadır. 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında net asgari ücret 2825,90 TL’ dir. Dolayısıyla C sınıfı isg uzmanı maaşları 3000-3500 TL arasında değişecektir. İsg c sınıfı maaşları bir merkeze bağlı olarak çalışanlar için geçerli.

Bağımsız olarak çalışan ve birçok işyeri bağlayan İSG uzmanları portföyündeki işyeri sayısına göre gelir elde edebileceklerdir. Sorumlu olduğu işyeri sayısına göre  c sınıfı maaşları daha fazla olabilmektedir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı 2021

B sınıfı sertifika sahipleri C sınıfında olanlara göre daha yüksek gelir elde ederler. Bu sertifika sahibi kişiler için ortalama en düşük iş güvenliği uzmanı maaşları 3500 lira civarından başlamakta. B sınıfı is güvenliği uzmanı maaşı sorumlu oldukları işyeri sayısı ve baktıkları işler esas alınarak daha fazla olabilmekte. Yani net olarak şu kadar b sınıfı isg uzmanı maaşları alınır şeklinde bir şey belirtmek bu durumda oldukça yanlış olacaktır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı 2021

En yüksek maaşı bu sınıftaki sertifika sahipleri alabilmekte. Şu kadar alabilir demek yanlış olacaktır zira baktıkları işyerlerine göre uçuk maaşlar alanlar da bulunmakta. Yani 5 bin lira kazanan da var 50 bin lira kazanan da. Bu biraz da kişiye bağlı bir durum olarak nitelendirilebilir.

İş sağlığı ve güvenliği teknikeri maaşları 2021

İş güvenliği teknikeri maaşları genel olarak asgari ücret seviyesinde ödenmekte. 2021 yılı için İSG teknikerlerine asgari ücret esas alınarak ödenecek en düşük net isg teknikeri maaşları 2825,90 TL olacaktır. Üzerinde ödenecek iş sağlığı güvenliği teknikeri maaşları ise çalıştığı işyeri politikasına göre belirlenecektir.

Kamuda iş güvenliği uzmanı ücretleri 2021

Kamuda İSG uzmanı olarak görev alan kişiler genel olarak Mühendislik kadrosundaki kişiler olmaktadır. Mühendis maaşları ise 2021 yılı için ortalama 5500-6000 TL arasında değişebilmektedir. Kademe ve derece esas alınarak kamuda iş güvenliği uzmanı maaşları farklılık arz edebilmektedir.

İş güvenliği uzmanı saat ücreti 2021

Aslında yukarıda bir ortak sağlık güvenlik merkezine bağlı olarak çalışan uzmanlar için aylık olarak ödenecek iş güvenliği maaşlarına değindik. Ancak saat usulü hizmet söz konusu olduğundan ve personele verilecek eğitim süresinde çalışan sayısı ve işyeri tehlike sınıfı esas alındığından saat başı ödenecek ücretler önem arz etmektedir. Burada bir tutar belirtmek yanlış olacaktır zira bu işyeri ile hizmet verecek uzman arasında sözleşme ile belirlenmekte ve farklılık gösterebilmektedir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı b sınıfına bakabilir mi ?

Kural olarak yani daha doğrusu kanunen C sınıfı sertifika sahipleri sadece az tehlikeli işyerlerinde görev alabilir. B sınıfı tehlikeli sınıflara da bakabileceğinden C sınıfı sertifika sahibi bir kişi B sınıfının tehlikeli sınıftaki işyerlerinde görev alamazlar.

İş sağlığı ve güvenliği okuyanların yorumları

Üniversitelerde  İSG bölümlerinde okuyan ya da bu bölümü tercih edecek öğrenciler açısından bu işleri tecrübe eden ve mezun kişilerin yorumları önem arz etmekte. Ayrıca mezunsanız ve bu işi aktif olarak yapıyorsanız bölümü yazacak olan ya da okuyan kişilere yol gösterebilirsiniz. İSG bölümü hakkındaki yorumlarınızı yazı sonundaki yorum bölümünden iletebilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği bölümü maaşları

Bildiğiniz üzere hem önlisans hem de lisans seviyesinde iş sağlığı ve güvenliği bölümleri açılmış ve buralarda hali hazırda okuyan ya da mezun olan birçok kişi olmuştur. Her ne kadar ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri tam olarak uygulanamıyor olsa da bu bölüm gelecekte revaçta olan bölümler arasında olacaktır. İş güvenliği uzmanı ücret tarifesi 2021 güncel maaş tutarları yukarıda belirtilmiştir. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.