SGK 29 Kodu Nedir, İşsizlik Maaşı ve Tazminat Ödenir mi ?

1 897

SGK 29 kodu nedir ? Bildiğiniz gibi işten ayrılan çalışanların elektronik ortamda çıkış işleminin yapılması ve çıkış nedeninin de Sosyal güvenlik Kurumu işten çıkış kodlarından uygun olanından birisi ile verilmesi gerekmektedir. İşte 29 kodu da bu işten ayrılış kodlarından birisidir.

Bu yazımızda işten ayrılış nedeni “29” ile verilenlerin tazminat ve işsizlik ödeneği hakları ile daha sonraki çalışma hayatına etkilerinin ne olacağı hakkında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

SGK 29 kodu

İşten ayrılış kodlarından birisi olan “29” işten çıkış kodunun açılımı şu şekildedir ” 29 -İşçi işyerinde ahlak ve ya iyiniyet kurallarına aykırı davranışı sebebi ile işveren tarafından işveren işten çıkış bildirgesi verilecekse bu kod kullanılır.” peki nedir bu kod ve işveren neden bu kodla çıkış verir ?

İşverenler işyerinde ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranan örneğin hırsızlık yapan, iş arkadaşları ya da işveren ile kavga eden, ahlak sınırlarına göre hareket etmeyen, işyerinde huzursuzluk yaratan v.s. gibi nedenlerle 4857 Sayılı Kanunun 25. maddesine dayanarak bu kodla işçinin çıkışını verir. 4857 Sayılı Kanunun 25. maddesindeki tüm maddeler ve işverenin olası olarak dayandırabileceği nedenler aşağıda verilmiştir.

İş kanunu 25. madde

İşveren 4857 S.K. 25. maddesi gereğinde işçinin aşağıdaki durumlardan birisine göre hareketi nedeni ile “29” kodu ile çıkış verebilmekte. 4857 sayılı iş kanunu’nun 25/ii bendi aşağıdaki gibidir;

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

             ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Peki tamam da bu nedenlerden hiç birisi yok. İşverenim beni durduk yeren neden “29” kodu ile çıkardı diye bize günde binlerce mail gelmekte. Eğer bu durumlardan birisi yoksa yapılması gerekenler şunlardır.

SGK 29 maddeden işten çıkarılan işçi ne yapmalı ?

Eğer yukarıdaki durumlardan hiç birisi olmamasına rağmen işverenin haksız yere ya da yanlışlıkla bu kodla çıkış yaptığını düşünüyorsanız işvereniniz ile iletişime geçerek bu kodu düzeltmesini talep edin. İşveren bu talebinizi kabul ederse işten çıkış tarihi üzerinden 10 günlük süre dolmadıysa kendisi elektronik ortamda iptal ederek doğru kodla yeniden bildirge verebilir. Eğer çıkış tarihinden sonra 10 günlük süre dolduysa işten çıkış kodunun güncellenmesi için işverenin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne dilekçe vererek düzelttirmesi gerekir.

Eğer işveren düzeltmeye yanaşmazsa bu durumda sizin noter aracılığı ile işverene ihtarname göndermeniz ve kodu düzeltmesini talep etmeniz gerekir. İşveren çekmiş olduğunuz ihtarnameye istinaden de düzeltmezse sonrasında arabulucu bürosuna giderek hukuki süreci başlatmanız gerekir.

İşten çıkış kodu düzeltme dilekçesi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi işverenler işten çıkış tarihinden itibaren 10 günlük süre geçmediyse işten çıkış uygulaması üzerinden kendileri işten çıkış nedenini düzeltebilirler. Ancak 10 günlük süre dolduysa bu durumda dilekçe ile SGK’ya başvuru gerekir. Dilekçe örneği aşağıdaki gibi olabilir;

  • Kurumunuzda. ……………………………… SGK işyeri sicil numarası ile tescilli işvereniz. …../…/….. tarihinde çıkış yapılan sigortalımızın işten ayrılış kodunun “………………………..” olarak güncellenmesi hususunda gereğini arz ederim. 

SGK 29 madde çıkan işsizlik maaşı alır mı ?

Bu kodla çıkışı verilenler işsizlik ödeneğinden yararlanamazlar.  Ancak kod düzeltilirse işsizlik ödeneği başvurusu geç de olsa kod düzeltildikten sonra geriye dönük de yapılabilir. İşsizlik maaşı başvurusu ve ne kadar alabileceğiniz hakkında bilgi için https://www.sgksorusor.com/2019-issizlik-maasi-alma-sartlari-guncel-38/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

25. maddeden işten çıkarıldım tazminat  alır mıyım ?

Bu kod ile çıkış veren işverenler tazminat ödemez. Ayrıca mahkeme kararı ile düzeltilmediği sürece ve yine mahkeme kararı olmadığı sürece işveren tazminat ödemek zorunda değildir. Tazminat almanın püf noktaları ve yapılması gerekenler hakkında detaylara https://www.sgksorusor.com/kidem-tazminati-almanin-puf-noktalari-437/ sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

SGK 29 çıkış kodu memur olmaya engel mi ?

Devlet memuru olarak atanmaya engel bir durum teşkil etmez. Zira Kamu Kurumları özel sektörde işten ayrılma nedenlerine bakmaz. Ancak yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olup bu yüzden çıkış varsa bu durumda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun memur olma genel şartlarına bakmak gerekir.

SGK 29 kodu hakkında tüm sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

1 Yorum var
  1. Fatma

    48 kodu ile çıkış memurluğa engel mi

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.