Sgk Eksik Gün Nedenleri 2020

8 5.294

SGK eksik gün nedenleri 2020 hem sigortalılar hem de işverenler tarafından araştırılan konuların başında gelmektedir. Malumunuz ay içinde 30 günden eksik çalışanların hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilirken eksik çalışmasına ilişkin kod eksik gün kodu ile bildirilmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgesinde eksik günle bildirilen sigortalıların artık Sosyal Güvenlik Kurumu eksik gün bildirim formu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesine gerek kalmadı. Aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün ile bildirim kafi.  2020 yılı SGK eksik gün bildirim sebeplerine ilişkin güncel tabloyu yazımızın ekinde bulabilirsiniz.

Sgk hizmet dökümünde eksik g.n ne demek

Bu ay içerisinde SGK hizmeti 30 günden az olması yani eksik gün anlamına gelir. Eksik her bir çalışmanın kodu vardır ve kodlar aşağıda belirtilmiştir.

SGK eksik gün bildirimi kalktımı ?

Bildiğiniz üzere ay içinde 30 günden az sigortası yapılanlar için eskiden Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirim formu ve eksik gün nedenini gösteren belge ile eksik gün bildirimi yapılmaktaydı. Ancak bu uygulama 2018 yılı itibariyle kaldırıldı. Aylık prim ve hizmet belgesinde ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün nedenini bildirmeniz yeterli ayrıca form ile SGK’ya bildirmeniz gerekmez. Ancak eksik gün nedenine ilişkin belgeleri en az 10 yıl süre ile saklamanız zorunlu.

Eksik gün bildirimi nasıl yapılır 2020

Yukarıda da belirttiğimiz üzere e bildirge sisteminde prim hizmet bildirgesi verirken eksik gün nedeni ve gün sayısının girilmesi yeterli olup ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na form ile bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kod 7 puantaj sisteminde son durum 2020

Eksik gün kodu 7 yani puantaj cetveline tabi olarak ay içerisinde SGK prim günü eksik bildirilenler için işverenleri tarafından eksik gün bildirimi zorunlu değil. Bildirgede gösterilmesi yeterli. Eğer bu kişi aynı zamanda vergi mükellefi ise 30 günden eksik süreleri bağkur kapsamında 30 güne tamamlama zorunluluğu var. Güncel bağkur primlerine https://www.sgksorusor.com/2019-bagkur-primi-ve-odeme-islemleri-25/ sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Ay içerisindeki çalışma 8 gün ya da daha az ise ve kişinin bakmakla yükümlü olarak eşi, çocuğu üzerinden aktif sosyal güvencesi yoksa bu durumda da genel sağlık sigortası kapsamında kalan günlerin ödenerek toplam ödeme süresinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Güncel gss primlerine https://www.sgksorusor.com/gss-primi-7710/ sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Eksik gün nedenleri 2020

Ay içerisinde her bir eksik çalışmanın SGK kanununda bir kodu bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda eksik gün kodları ve açıklamaları verilmiştir. Ayrıca yazımızın devamında da eksik gün nedenleri ve açıklamaları ayrıntılı olarak verilmiştir.

 • SGK Kod 1: İstirahat.
 • SGK Kod 3: Disiplin Cezası.
 • SGK Kod 4: Gözaltına Alınma.
 • SGK Kod 5: Tutukluluk.
 • SGK Kod 6: Kısmi İstihdam.
 • SGK Kod 7: Puantaj Kayıtları.
 • SGK Kod 8: Grev.
 • SGK Kod 9: lokavt.
 • SGK Kod 10: Genel Hayatı Etkileyen Olaylar.
 • SGK Kod 11: Doğal Afet.
 • SGK Kod 12: Birden Fazla.
 • SGK Kod 13: Diğer Nedenler
 • SGK Kod 15: Devamsızlık.
 • SGK Kod 16: Fesih Tarihinde Çalışmamış.
 • SGK Kod 17: Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışmış.
 • SGK Kod 18: Kısa Çalışma Ödeneği.
 • SGK Kod 19: Ücretsiz Doğum İzni.
 • SGK Kod 20: Ücretsiz Yol İzni.
 • SGK Kod 21: Diğer Ücretsiz İzin.
 • SGK Kod 22: 5434 SK. ek 76, GM 192.
 • SGK Kod 23: Yarım Çalışma ödeneği.
 • SGK Kod 24: Yarım Çalışma ödeneği ve Diğer Nedenler.
 • SGK kod 25: Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama,
 • SGK Kod 26: Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu.
 • SGK Kod 27: Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler.

 

Sgk eksik gün nedenleri açıklamaları

Gelelim ssk eksik gün nedenleri ve kodlarına. Aşağıda tüm kodlar ve açıklamaları detaylı olarak verilmiştir. Kafanıza takılan hususları yazı sonu yorum kısmından bize iletebilirsiniz.

Eksik gün nedeni 1

Geçici iş göremezlik raporu alan sigortalının SGK’ya eksik gün bildirim sebebi için kullanılır.

SGK Kod 3 Disiplin Cezası

Disiplin cezası alarak ay içinde eksik çalışan sigortalının bildirimi için kullanılır.

SGK Kod 4 Gözaltına Alınma

Herhangi bir sebeple gözaltına alınan çalışanın gözaltı sebebi ile çalışmadığı gün sayısı kadar SGK’ya bildirilmesini elde eden koddur.

SGK Kod 5 Tutukluluk

Tutuklanan sigortalının tamamlanmamış gün ile bildirimi için kullanılır.

Eksik gün nedeni 6 ne demek

Kısmi süreli iş sözleşmesine nazaran part time çalışanların v.s. 30 günden azca çalışanların eksik gün bildirimi için kullanılır.

Sgk eksik gün nedeni 7 nedir ?

Puantaja tabi olarak olarak ay içinde eksik çalışanların SGK’ya eksik gün bildirimi için kullanılan koddur.

SGK Kod 8 Grev

Grevdeki çalışanın SGK’ya tamamlanmamış gün bildirimi için kullanılan koddur.

SGK Kod 9 Lokavt

İşveren tarafınca işkapatım sonucu alınması sebebi ile çalışanların çalışmadığı gün sayısı kadar SGK’ya eksik günle bildirilmesi için kullanılan koddur.

SGK Kod 10 Genel Hayatı Etkileyen Olaylar

Organik afet v.b şeklinde durumlarda işyerinin faaliyette bulunmaması sebebi ile işçinin çalışmadığı gün sayısı kadar SGK’ya eksik bildirilmesini elde eden koddur.

Sgk 12 kodu

İşçinin ay içinde 30 günden azca çalışma sebebi bir nedenden fazla ise bu kodla bildirim yapılır. Mesela 2020 Ocak ayında işçi 3 gün rapor aldı ve sonrasında da 7 gün parasız izne ayrıldıysa bu durumda 12 Birden fazla kodu ile SGK’ya eksik gün bildirimi yapılır.

Eksik gün nedeni 13

Tabloda yer edinen kodlardan birisi işçinin eksik çalışma sebebi değilse bu kodla bildirim yapılabilir.

SGK Kod 15 Devamsızlık

Bu kod devamsızlık icra eden işçinin ay içinde devamsızlık yapmış olduğu gün sayısı kadar SGK’ya bildirimini elde eden koddur.

SGK Kod 16 Fesih Tarihinde Çalışmamış

İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte çalışmayan işçi için eksik gün bildiriminde kullanılan koddur.

SGK Kod 17 Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışmış

SGK ek 9 10 günden fazla kapsamında 30 günden azca çalışanların SGK Tescil ve Hizmet dökümünde otomatikman çıkan eksik gün kodudur.

SGK Kod 18: Kısa Çalışma Ödeneği

İşkur’dan kısa çalışma ödeneği alanların bildirimi için kullanılan koddur.

Eksik gün nedeni 19

Malumunuz çalışanların analık izni bitim tarihinden sonrasında 6 ay süre ile parasız izin hakkı vardır. Parasız doğum iznindeki çalışan için işveren eksik gün bildirimini SGK 19 eksik gün kodu ile yapar.

SGK Kod 20 Ücretsiz Yol İzni

Senelik izne ilave olarak parasız yol izni verilen çalışanın eksik gün bildirimi için kullanılan koddur.

Sgk eksik gün 21 ne demek

Ücretsiz diğer adı ile aylıksız izne ayrılan çalışanın SGK’ya eksik gün bildirimi için kullanılan koddur.

SGK Kod 23 Yarım Çalışma ödeneği

İşkur’dan yarım çalışma ödeneği alanların ödenek süresi süresince SGK’ya hizmetlerinin eksik bildiriminde kullanılan koddur.

SGK Kod 24 Yarım Çalışma ödeneği ve Diğer Nedenler

Yarım çalışma ödeneği almış olduğu süre süresince bu niçin haricinde işyerinde herhangi bir sebeple eksik çalışanların bildirimine ilişkin kullanılan koddur.

SGK eksik gün nedenleri 25

Eksik prim gününü 30 güne tamamlayacak sigortalılar için 30 günden az süreyi bildirmek için kullanılacak koddur.

Eksik gün kodu 26

Kısmi süreli çalışan yabancı uyruklu sigortalının 30 günden az çalışmasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi için kullanılan koddur.

Ücretsiz izin kodu

İşyerinde işten çıkışı yapılmadan aylıksız diğer ismi ile ücretsiz izin verilenler “21-Ücretsiz İzin” eksik gün kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilirler.

Doğum izni eksik gün bildirimi kodu

Doğum öncesi ve doğum sonrası istirahatli süreler için eksik gün kodu “01-İstirahat” olmalıdır. Eğer kişi doğum sonrası ücretsiz izne ayrılacaksa bu durumda “19-Ücretsiz Doğum İzni” kodu ile bildirim yapılması gerekmektedir.

Eksik gün bildirimi cezası

Eksik gün bildirim zorunluluğu kaldırılmış olup eksik gün bildirmemekten dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmamaktadır.

SGK eksik gün işlemleri mevzusundaki sorularınızı Yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

8 Yorum
 1. Osman

  Merhaba, iş yerim arge olduğumuzdan bu yana bir ay için 30 gün normal ve 13 gün eksik gün şeklinde giriş yapıyor. Daha önceden bu şekilde değildi. Eskiden 30 gün ve 13 gün toplamı kadar tutar normal gün sütununda yazıyordu. Bunun sigortama olumsuz bir etkisi olur mu? Ayrıca kısa çalışma ödeneği kapsamında değilim, eksik gün nedeni olarak diğer nedenler yazıyor. Teşekkürler
  Sig. Kolu Sig. Statü Dönem BK/ Tür Gün P.E.K/ Giriş Tar. Eksik G.N. Çıkış Tar.
  B/DK Bsmk Dğr
  /Ek Gstrg
  4a APHB 2019/11 1 Asıl 0 5.154,96 13
  4a APHB 2019/11 1 Asıl 30 7.600,00
  4a APHB 2019/10 1 Asıl 30 7.283,33
  4a APHB 2019/10 1 Asıl 0 5.471,63 13
  4a APHB 2019/09 1 Asıl 12 7.054,96 13
  4a APHB 2019/09 1 Asıl 18 5.700,00 13
  4a APHB 2019/08 1 Asıl 0 4.204,96 13
  4a APHB 2019/08 1 Asıl 30 8.550,00

  1. zafer

   Merhaba. Gün olarak sıkıntı yok zaten her ay için maksimum 30 gün hizmet sayılır. 30 günün üzerindeki bildirim gün olarak emeklilikte hesaba dahil edilmez. Ancak kazanç dahil edilir. Yani işin özeti burada sizin için olumsuz bir tablo yok. Tam tersi sıfır günle gösterilmesi daha avantajlı sizin için.

 2. Mehmet

  Merhabalar;
  Aynı ay içinde raporlu olup ta rapor tarihinin bittiği tarihte istifa eden personelin eksik gün nedeni ne olmalıdır. Teşekkürler

  1. zafer

   Merhaba. “12-Birden Fazla” kodu ile bildirim yapabilirsiniz.

 3. özkan

  Merhaba,

  Eşim şuan doğum izninde E- devletten hizmet dökümünü kontrol ettiğimizde Ekim ve Kasım ayı 19 kodu ile girilmiş. Aralık ayı ise 01 kodu ile girilmiş hangisi doğru acaba. 01 istirahat kodu mu olmalı. ayrıca şubat ayı itibariyle işten çıkışını alacak bu durumda işssizlik maaşı bağlanır mı burada eksik gün nedeninin bir önemi var mı iş yeri düzeltilip 01 kodu yapılacak diye bilgi verdi.
  cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. zafer

   Merhaba. Doğrusu “01-istirahat kodu” olacak. İşsizlik maaşına başvuru olacaksa düzeltilmesi gerekiyor. 19 ile bildirilen 01 koduna çevrilsin yani.

 4. İsmail

  İyi Çalışmalar. Halk Eğitim Merkezlerinde Ek Ders Karşılığı Çalışan Usta Öğreticilerin Bildirgesi verilirken eksik gün nedenini hangi koddan verilmelidir.

  1. Editor

   Puantaj kaydı düzenlenip 07-puantaja tabi çalışanlar kodu ile verilebilir. Eğer gün sayısı 20 günden çok olacaksa 06-kısmi süreli çalışanlar kodu ile de verilebilir.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.