Rapor Bildirmeme Cezası Ne Kadar 2021

17 3.753

Rapor bildirmeme cezası geçici iş göremezlik raporu alan çalışanı için çalışmazlık girişi yapmayan işverenlere uygulanan idari para cezası türlerinden birisidir. 4a eski adı ile ssk kapsamında çalışanların geçici iş göremezlik doğrusu istirahat raporu almaları halinde işveren olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na çalişmadiğina dair bildirim yapma zorunluluğunuz vardır. Rapor alan çalışan için Kanuni süresi içinde çalişilmadiğina dair bildirim yapmamanız ya da çalışmazlık bildirimi yerine geçen işlemleri yapmadığınız takdirde SGK tarafınca idari para cezası uygulanır.

Bu yazımızda çalışmadığına dair bildirim iyi mi yapılır, çalışılmadığına dair bildirim girişi yerine geçen işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmadığına dair bildirim yapılmadığında uygulanacak 2021 idari para cezası tutarları ve sonrasında yapmanız gerekenler mevzusunda detaylı bilgilendirme sahibi olabilirsiniz.

Çalışmadığına dair bildirim nedir, nasıl yapılır ?

İşveren olarak Sosyal Güvenlik Kurumu çalışılmadığına dair bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu vizite ekranından online olarak yapmanız gerekiyor. Vizite giriş sisteminden SGK tarafınca size verilen e bildirge kullanıcı bilgileriniz ile giriş sağlayarak Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmadığına dair bildirim işlemini kolayca yapabilirsiniz.

SGK e vizite ekranında her ay aylık prim ve hizmet belgesi göndermenin son zamanı olan ayın 23’ünde tarihe göre rapor sorgulama ekranından, işçilerinizin geçici iş göremezlik raporu alıp almadığınızı denetim etmenizi tavsiye ederiz. Zira işçiler kimi zaman rapor alıp işverene söylememekte ve işyerinde çalışmaya devam etmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmadığına dair bildirim olmadığında ceza uygulamakta.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmadığına dair bildirim girişini Sosyal Güvenlik Kurumu görüm giriş ekranından;

 • Tarihe göre rapor sorgulayıp çıkan raporlara çalışmazlık onayı vererek,
 • Sigortalının T.C. numarasına göre sorgulama yaparak çalışmadığına dair onay verebilirsiniz.
 • Onay için SGK vizite uygulamasına e bildirge şifreleriniz ile buradan giriş yapabilirsiniz ⇒ E-vizite giriş uygulaması.
 • Vizite uygulamasına nasıl giriş yapabileceğiniz, e rapor onaylama bildiriminde dikkat edilecek yol ve daha fazla bilgi için E Vizite Nedir, Giriş Nasıl, Nereden Yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Eğer sigortalınızın almış olduğu rapor çalışmadığına dair bildirim girişi ekranında görünmüyorsa ya rapor hekim tarafınca elektronik rapor sistemine girilmemiştir ya da işçi yanınızda yeni başladıysa ve hemen hemen hizmet bildirimi yapmadıysanız bundan önceki işyerine düşmüş olabilir. İistirahat raporu onaylama hakkında detaylı bilgi için hemen sgk çalışmadığına dair bildirimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Rapor bildirim süresi 2021

Rapor için bildirim süresi raporun bittiği yani işçinin işbaşı yaptığı tarihten itibaren başlanır.

 • Buna göre bildirim için işveren rapor onaylama süresi takip eden ayın 23’üdür, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçenler için ayın 26’sıdır.
 • Hafta sonuna denk geliyorsa iş göremezlik raporu onaylama süresi takip eden ilk iş günüdür.
 • Örneğin işçinin raporu 15 Ocak 2021’de bitiyorsa işveren için son bildirim tarihi 23 Şubat 2021 olacaktır.

İşçinin raporunu işverene bildirmemesi halinde ne olur ?

Usulen işçi geçici iş göremezlik aldığında bunu işveren yetkilisine bildirmekle yükümlüdür. Ancak bu durum işverenin çalışmazlık bildirimi yapmaması durumunda cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Zira işçi rapor aldığında raporun bir nüshası elektronik ortamda vizite uygulaması üzerinden işveren ekranına da düşmekte ve bu durum raporun işverene tebliği olarak kabul edilmekte.

Bu durumun bazı istisnaları var. Eğer işçi yeni başlayan bir işçi ise ve rapor aldığı tarihte henüz işçi adına hizmet verilmediyse bu durumda rapor bir önceki işverene düşeceğinden mevcut işverene ceza uygulansa bile bu ceza karşılığında sorumluluğu olmaz.

Manuel çalışmazlık bildirimi nasıl yapılır ?

Bu durumda yapmanız ihtiyaç duyulan çalişmadiğina dair bildirim girişi ekranından manuel çalışmazlık bildirimi yapmak. Rapor elektronik ortamda size düşmediyse SGK çalışmadığına dair bildirimden dolayı size direk ceza uygulamayamaz. Bu tür bir durumda ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu çalışılmadığına dair bildirim girişin yapılmasını sizden yazı ile ister ve bildiri tarihinden itibaren siz 5 gün içinde çalışmadığına dair informasyon girişi yapmadığınız takdirde size ceza uygular.

Sosyal Güvenlik Kurumu rapor girişini görüm sisteminden yapmasanız bile e bildirge ekranında çalışanın rapor almış olduğu ilgili ayda ” Sigortalı raporlu olduğu sürelerde çalışmamıştır” kutucuğunu işaretlemeniz halinde de SGK işçi çalışmadığına dair bildirim girişini yapmadınız diye ceza uygulamaz.

Çalişilmadiğina dair bildirim girişi yerine geçen bir öteki işlem de sigortalıyı “01-İstirahat” tamamlanmamış gün kodu ile raporlu olduğu süre kadar SGK’ya ilgili ayda tamamlanmamış bildirmek. Bu işlem e Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmadığına dair bildirim yerine geçer. Ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumu e görüm ekranından bildirim yapmanız gerekmez ve SGK çalışmazlık girişi yapmadınız diye size ceza uygulayamaz.

Manuel rapor girişi iptali nasıl yapılır ?

Manuel çalışılmadığına dair bildirim işlemleri ve manuel rapor giriş iptal işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu vizite girişi ekranındaki Manuel Rapor Girişi seçeneğinden yapılabilmektedir.

Rapor bildirmeme cezası hesaplaması nasıl yapılır ?

Çalışmadığına dair rapor girişi için son tarih raporun bittiği zamanı takip eden ayın aylık prim ve hizmet belgesi son veriliş tarihidir doğrusu hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelmiyorsa ayın 23’üdür. Takip eden ayın sonuna kadar çalışılmadığına dair bildirim girişi elektronik ortamda raporu onaylayarak yapmanız ya da manuel bildirim yapmanız halinde ve ya “Sigortalı raporlu olduğu sürelerde çalışmamıştır” işaretlemeniz ya da aylık prim ve hizmet belgesinde “01-İstirahat” kodu ile tamamlanmamış gün bildirimi yapmanız halinde Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmadığına dair bildirim yapılmadığından dolayı size idari para cezası uygulamaz.

Rapor alan işçiniz için hiçbir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmadığına dair girişi yapmamanız ya da APHB’de “Raporlu sürelerde çalışmamıştır” kutucuğunu işaretlememeniz ve ya tamamlanmamış gün “01-İstirahat” kodu ile bildirim yapmamanız halinde;

 • Çalışmazlık girişinin hiç yapılmaması halinde uygulanacak rapor onaylamama cezası sigortalı başına ilgili ayda geçerli olan brüt ücretin yarısı tutarında.
 • SGK ceza tebliğini PTT’ye vermeden ilkin e Sosyal Güvenlik Kurumu çalışılmadığına dair bildirimi yapmanız halinde ise sigortalı başına ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 1/10’u oranında idari para cezası uygular.

Sgk rapor bildirmeme cezası 2021

Yukarıdaki hesaplama esas alındığında bildirimin hiç yapılmaması halinde çalışan başına 1778,75 TL, geç yapılması halinde ise  357,00 TL ipc uygulanır.

Rapor bildirmeme cezası itirazı nasıl yapılır ?

Eğer çalışmadığına dair bildirimi yukarıda belirtilen yöntemlerden birisini kullanarak yaptıysanız ve cezanın yersiz olarak uygulandığını düşünüyorsanız idari para cezasının size bildiri tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekçeli dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

İtirazınızı işveren dosyanızın bağlı olduğu SGK’ya dilekçe ile elden ya da posta ile gönderebilirsiniz. SGK idari para cezası Komisyonu tarafınca itirazınız değerlendirilir ve haklı iseniz İPC iptal edilerek komisyon sonucu tarafınıza gönderilir. Eğer SGK sizi haksız görürse gene itirazın reddedildiğine dair Komisyon kararını size gönderir.Eğer uygulanan idari para cezasını size bildiri tarihinden itibaren 15 gün içinde öderseniz uygulanan cezanın %25’i oranında indirim sağlanır.

İş kazası bildirmeme cezası 2021

İş kazaları için sgk rapor onaylama süresi içerisinde çalışmazlık bildiriminin yapılmaması durumunda uygulanacak olan ceza tutarları yukarıdaki gibi olacaktır. Ancak bildiğiniz üzere iş kazası geçiren bir işçi için iş kazasının oluş tarihinden sonraki günden başlamak üzere 3 iş günü içerisinde e rapor girişi ekranından iş kazası bildirimi yapılması zorunludur. İş kazası geç bildirildiğinde ve çalışılmadığına dair bildirim cezasına ilave olarak geç bildirim cezası işyerindeki çalışan sayısı ve tehlike sınıfı esas alınarak aşağıdaki gibi olacaktır;

2 günlük rapor bildirimi yapılması zorunlu mu ?

Hastalıktan dolayı alınan 1 ya da 2 günlük istirahat raporları için rapor giriş süresi içerisinde işverenlerin çalışmazlık bildirimi yapma ve 2 günlük rapor SGK’ya bildirilmesi zorunluluğu yoktur. Ancak iş kazasından dolayı alındı ise hem iş kazası bildirimi hem de sgk iş göremezlik girişinin yapılması gerekmektedir. İş kazası sonucu alınan 1 ve ya 2 günlük istirahat raporlarında süresi içerisinde işçi rapor girişi yapılmazsa idari para cezası uygulanır.

İstirahat raporu sistemde gözükmüyor ?

İstirahat raporları bazen e-vizite uygulamasında görünmeyebilmekte. Bunun birkaç nedeni olabilir.

 • Rapor doktor tarafından elle düzenlenmiş ve istirahat uygulamasından doktor tarafından girişi yapılmamış olabilir. Bu durumda manuel bildirim yapınız.
 • Eğer sigortalı işe yeni başladıysa ve henüz hizmet bildirimi yapılmadıysa rapor alması durumunda rapor eski işyeri ekranına düşer. Bu tür durumlarda da manuel bildirim yapmanız yararlı olacaktır.

Rapor bildirmeme cezası hakkındaki tüm sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

17 Yorum
 1. Murat

  Yani bildirim olmasada emekli olduğu için ceza yok.çok teşekkür ederim uykum kaçmıştı

  1. zafer

   Yok ceza uygulanmaz. Rica ederim iyi geceler.:).

 2. Yasemin

  Mrb ben 2019 yılında 1aylik heyet raporu aldım maasimda ve prim imde eksiklik olmamış hepsi yatmış rapor boldirimi yapıldığından haberim yoktu benim hastanede bilgi vermemisti bana şu an 170 i aradım hastaneyi aramışlar onlarda rapor arşive alınmış hastane onay verirse rapor parası alacağım soylendi hastabede bana onay verirsek 200 lira kadar ceza odegecegimi söylüyor bu ceza yi öder miyim ben hiçbir bilgim yoktu benim yeni öğrendim

  1. zafer

   Merhaba. Eğer aylık prim ve hizmet belgesinde 01-istirahat kodu ile eksik gün bildirimi varsa ceza uygulanmaz. Ama bu yoksa çalışmazlık bildiriminin geç yapılmasından dolayı ceza uygulanır.

 3. Selin

  Merhaba. Sözleşmeli devlet memuruyum, Şubat 2019 da 5 günlük bir raporum vardı. Raporumu elden de teslim ettim fakat çalıştığım kurumun sicil bölümü ısrarla raporu almadığını o sebeple bildirim yapılmadığını söylüyor. E devlet hesabımdan baktığımda raporu görebiliyorum fakat bildirim yapilmadigi için şuan 1280 lira ceza geldi ve kurum bu cezayı benim ödemem gerektiğini söyledi. Bu konuda bilginiz var mı yardımcı olur musunuz?

  1. zafer

   Merhaba. Siz ödemek zorunda değilsiniz. Rapor elektronik ortamda zaten işverene tebliğ ediliyor. Sizin raporu vermeniz de gerekmiyor.

 4. M.temet

  Merhaba. Çalışan Sözleşmeli Memur olan personel bize raporunu yolladı e-posta yoluyla ve rapor üzerinde e-rapor çalışmadığı için işlenemedi ibaresi düşerek doktor kaşe ve imza atmış. Bize, bunu manuel girmemiz için SGK yazı mı yollamalı, Sgk e-rapor sistemine işlenmeyen raporu görebiliyor mu.Bir buçuk ay gibi bir süre geçti üzerinden raporun. bu raporu manuel olarak işleyelim mi.

  1. zafer

   Merhaba. Giriş yapmanızda fayda var. Manuel girilen raporları sgk sistemde görmez. Çalışmazlık girişini yapmanızı öneririm.

   1. M.temet

    Bu işlemin cezai yaptırımı bize ne olur? Teşekkür ederim

    1. zafer

     Elektronik ortamdan size tebliğ olmadığı ve sgk tarafından da yazı çıkarılmadığı için cezai bir işlemi yok.

     1. M.temet

      Çok teşekkür ederim. 🙂

     2. Murat

      Merhaba emekli bir çalışanımızın 2020/2 ayda 15 günlük raporu vardı elektronik ortamda sorgulattığımız zaman rapor gözükmüyor bizde manuel olarak giriş yapmadık ve aylık bildirgede de 30 gün olarak bildirildi bunun bize cezai yaptırımı olur mu

     3. zafer

      Merhaba. Siz yine de bildirim yapın ama cezası yok. Çünkü emekli çalışanlara hastalık nedeni ile işgöremezlik ödemesi yapılmıyor.

 5. Erol

  Merhabalar
  Temmuz ayında 4 ve 3 günlük rapor aldım sağlık ocağından bana 1 adet iş göremezlik, 1 adet Sağlık raporu verdi.
  Online bildirim sistemi çalışmadığı için bu şekilde vermiş.
  İşyerine bu raporları verdim ancak olmadı galiba üzerinden 1,5 ay geçmiş.
  170 hattını aradım onu benim Sgkya vermem gerektiğini söyledi bu kadar süre geçti olurmu acaba belli bir süresi varmı?
  Teşekkürler

  1. zafer

   Merhaba. Evet olur. Ama doktorun girmesi gerekir. Girebilir aslında.

 6. zafer

  Sayenizde unuttuğumuz raporlarımızdan dolayı ceza almaktan kurtulduk.

  1. Editor

   Yazımızın faydalı olmasına sevindik, iyi çalışmalar dileriz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.