Sgk İşyeri Tescil Evrakları 2021

6 17.446

SGK işyeri tescil evrakları işyerinin durumu ve yapılan işin niteliğine göre farklılık gösterebilmekte. Eğer yanınızda çalışacak sigortalı işçiniz var ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli işyeri dosyanızın olması gerekiyor. SGK sigorta dosyası açma işlemini E Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri tescil uygulaması aracılığı ile kolayca yapabilirsiniz.

E Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri tescil uygulamasından müracaat yaptıktan sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri açılış evraklarını en geç 7 gün içinde bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yolu ile göndermeniz gerekiyor. E Sosyal Güvenlik Kurumu tescil başvurusu ekranından müracaat yapmış olup işyeri açılışı için gerekli evrakları göndermezseniz SGK’nın işyerinizi denetime alacağını belirtmek isteriz. Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri tescil istenen evraklar aşağıdaki gibidir. Sigorta açılışı için lüzumlu olan bu belgeleri süresi içinde göndermenizi tavsiye ederiz.

Sgk işyeri tescil süresi 2021

En geç işçi çalıştırılmaya başlanan tarihe kadar tescil başvurusunun elektronik ortamda yapılması zorunludur. Tescili süresinde yapmadığınızda yazımızın devamında belirtilen idari para cezalarına maruz kalabilirsiniz. Tescil süresi ile sgk işyeri açılışı için gerekli evrakları bildirim süresi aynı değildir. Tescil başvurusunu yaptıktan sonra sgk dosya açılışı gerekli evrakları 7 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gönderebilirsiniz. Sgk açılışı için gerekli evrakları dilerseniz posta, dilerseniz elden gönderebilirsiniz.

Peki 7 gün içerisinde sigorta açılışı için gerekli evrakları bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gönderilmezse ne olur ? Sgk dosya açma evraklarını 7 gün içerisinde göndermemeniz durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri ile ilgili denetim yapabilir ve cezai işlem uygulayabilir. Bu yüzden E-SGK işyeri tescil uygulaması üzerinden başvuruyu tamamlar tamamlamaz aşağıda belirtilen sigorta dosyası açmak için gerekli evrakları eksiksiz tamamlayarak göndermenizi öneririz.

Sgk dosya açma işlemi nasıl yapılır ?

SGK işyeri tescil başvurularının artık tamamen internet üzerinden yapılması zorunludur. E sgk tescil uygulaması üzerinden başvuru yapmayan, yalnızca işyeri bildirgesi ile başvuru yapanlara SGK tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. Tescil başvurusunu nasıl yapacağınızı adım adım anlattık. Hemen sgk işyeri tescil başvurusu nasıl yapılır sayfamızı ziyaret ederek tescil başvurusunu nasıl yapacağınız hakkında adım adım bilgi bulabilirsiniz.

SGK işyeri tescil uygulaması girişi nasıl yapılır ?

Tescil için başvurular E-SGK tescil uygulaması üzerinden gerçekleştirilmekte. E sgk tescil uygulaması için e devlet şifresi ya da başka bir şifre gerekmemekte. Kimlik bilgileri ve diğer gerekli bilgiler ile tescil işlemini tamamlayabilirsiniz. Tescil uygulamasına buradan T.C. numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz ⇒ işyeri tescil uygulaması girişi.

Sgk işyeri açılış evrakları

Sosyal Güvenlik Kurumu açılış evrakları yapılacak işin niteliğine ve işverene göre farklılık göstermekte. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu dosya açılışı için lüzumlu evrakları ayrı başlıklar altında vermek daha sağlıklı olacaktır.

Devamlı nitelikteki işyerleri işyeri tescil evrakları nelerdir ?

Sürekli nitelikteki işyerlerinde gerçek kişilerden stenen sgk dosya açılış evrakları aşağıdaki gibidir;

 • İşyeri bildirgesi ( E SGK tescil uygulamasından alıp imzalamanız gerekiyor)
 • İşveren kimlik fotokopisi,
 • İşveren imza beyannamesi ( eğer tescil evraklarını elden SGK’ya verecekseniz istenmez.) Posta ya da kargo v.s. yolu ile gönderecekseniz istenir.
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Kanuni vekil var ise vekaletname ve kanuni vekile ilişkin kimlik fotokopisi.

Sürekli nitelikteki tüzel kişilikler doğrusu firmalar, adi ortaklıklar, koeparatifler v.s için yukarıdaki Sosyal Güvenlik Kurumu dosya açma evraklarına ilave olarak istenen Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri tescil belgeleri ve sgk işyeri tescil gerekli evraklar ise şunlardır;

 • Şirket/tüzel şahıs ortaklarına ilişkin kimlik fotokopileri,
 • Ticaret sicil gazetesi örneği,
 • Şirket imza sürküleri ve yetkili kişilere ilişkin belgeler.
 • Şirket vergi levhası

İhaleli işler/Bina İnşaatı sgk dosya açılışı için gerekli evraklar 2021

İhaleli iş ya da bina inşaatı için sigorta dosyası açma evrakları aşağıdaki gibidir.Gerçek kişilerin ihale/inşaat sgk işyeri tescil için gerekli evraklar aşağıdaki gibi olmalıdır;

 • İşyeri bildirgesi ( e Sosyal Güvenlik Kurumu tescil uygulaması onay kısmında aldığınız)
 • İşveren kimlik fotokopisi,
 • Vergi levhası ( işveren vergiye doğal olarak değilse istenmez),
 • İhaleli işlerde ihaleye ilişkin sözleşme,
 • Bina inşaatlarında bina inşaatı ruhsatı,
 • Kanuni vekil var ise vekaletname ve vekilin kimlik fotokopisi.
 • İmza sürküsü. Eğer işveren olarak kendiniz SGK’ya ssk dosyası açma evraklarını teslim edecekseniz imza sürküsü istenmez.

Tüzel kişiliklerin ihale/inşaat sigorta dosyası açılışı için lüzumlu evraklar yukarıdakilere ilave olarak şu şekildedir;Tüzel kişilik geçici işyeri tescili için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

 • Tüzel şahıs yetkililerine ilişkin kimlik fotokopileri ve imza sürküleri,
 • Tecim sicil gazetesi fotokopisi,
 • Şirket vergi levhası.

SGK tarafından tescil işlemlerinin onaylanmasının ardından geriye tek işlem kalır. E-devletten E-SGK şifresi oluşturmak. Bu şifrenin oluşması için ise SGK şifre onayı verilmesi gerekmekte. E Bildirge yetkili onayı nasıl verilir sayfamızı ziyaret ederek onay verme ve E-sgk şifre alma işlemleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Sgk alt taşeron işyeri tescil 2021

Sgk taşeron dosyası açma işlemleri de E-SGK tescil uygulaması üzerinden yapılmaktadır. E-sgk tescil uygulamasında alt taşeron dosyası açmak için ana dosyanın 26 haneli SGK işyeri sicil numarası gerekmektedir.  Tescil başvurusu için aşağıdaki aşamaları takip etmeniz gerekmektedir.

 • Öncelikle e-devlet şifreniz ile işyeri tescil uygulamasına giriş yapın.
 • Ardından sırasıyla DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ-YENİ DEĞİŞİKLİK-İşyeri Sicil Numarası menülerini takip edin.
 • 1-1234-12-12-1234567-123-12-12 şeklindeki işyeri sicil numarasını birleştirerek 11234121212345671231212 şeklinde 23 hane olacak şekilde giriniz ve Sorgulama yapınız.
 • Sonrası bildiğiniz gibi. İlk tescil işlemlerinde olduğu gibi işveren bilgileri, adres ve diğer gerekli bilgileri de girerek son aşamada KAYDET yapın ve son aşamada çıktı alın. Sistem onaydan sonra size referans numarası verecek bu numarayı da aldığınız çıktı üzerine not alın.
 • Alt taşeron tescilinde e-bildirge kullanıcısı tanımlanmamakta. E-bildirge şifre başvuru formları ve aşağıda belirtilen işyeri tescil için gerekli evraklarla bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yaparak tescil işlemini tamamlatın.
 • Alt taşeron sgk açılışı için gerekli evrakların teslim süresinde işe başlama tarihine dikkat etmeniz gerekiyor.

Ssk alt işveren dosya açılışı için gerekli evraklar 2021

Alt taşeron sgk dosya açılışı diğer adı ile alt işveren dosya tescilinin de e sgk sistemi üzerinden yapılması zorunludur. Ancak sistem üzerinden yapılıyor olması sgk tescil evraklarının verilmeyeceği anlamına gelmemekte. E sgk tescil uygulaması üzerinden alt taşeron tescilini tamamladıktan sonra belgeleri aynı gün vermek zorundasınız. E-sgk tescil uygulamasında alt yüklenici sgk dosya açılışı sırasındae bildirge kullanıcını tanımlayamadığınız için e bildirge şifre başvuru formu ve sözleşmesini de eklemeniz gerekiyor.

Alt işverenler için gerekli belgeler gerçek ya da tüzel kişi olmasına göre yukarıdaki sgk dosya açma gerekli evraklarının aynısıdır. Alt taşeron dosya açılışında ilave olarak ana firma ile imzalanmış taşeronluk sözleşmesinin eklenmesi yeterli olacaktır.

Sgk şube açılışı için gerekli evraklar nelerdir ?

Her bir şube için ayrı SGK dosyası açılarak bildirim işlemlerinin buradan yapılması gerekmektedir. Şube açılışında da tescil aşaması ve sgk işe başlama evrakları yukarıda belirtildiği gibidir. Burada tek fark tescil aşamasında Merkez Adres Var mı kısmının Evet seçilerek Merkez ve şube adreslerinin eksiksiz yazılması gerekliliğidir.

İşyeri bildirgesi geç verme cezası 2021

Malumunuz Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri dosya açma işlemi için son müracaat zamanı işçi çalıştırmaya başladığınız tarihtir. Sosyal Güvenlik Kurumu dosya açılışı başvurusunu en geç işçi çalıştırmaya başladığınız tarihe kadar elektronik ortamda yapmamanız halinde;

 • İşyeriniz deftere doğal olarak değilse: 3577,50 TL,
 • İşletme defterine doğal olarak ise: 7155,00 TL
 • Bilançoya doğal olarak iseniz ya da Kamu idaresi iseniz: 10732,50 TL idari para cezası uygulanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri açılışının geç yapılmasından dolayı uygulanan İPC’yi 15 gün içinde ödemeniz halinde %25 oranında indirim uygulanır. Ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumu dosya açma işlemini verilmesi ihtiyaç duyulan kanuni süreden itibaren 30 gün içinde kendiniz vermeniz ve 15 gün içinde ödemeniz halinde ise yukarıda belirlenen tutarların 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz. 

Sosyal Güvenlik Kurumu açılış evrakları 2021 ve ssk dosyası nasıl açılır mevzusundaki sorularınızı Yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

6 Yorum
 1. Fatih

  Sgk dosya açılışında yetkili ben gösterildim. Vekalet ile 2. Ortak yerinede ben imza attım. Ödenmesi gereken vergilerde ve diğer maddi ve manevi oluşabilecek sorunlarda sorumlu muyum?

  1. zafer

   Merhaba. Eğer müşterek sorumluluk varsa SGK ve vergi borçlarından her ikiniz de sorumlusunuz.

 2. KAdir

  Merhaba,

  01.10.2019 tarihi itibariyle Ticaret sicilden iş yeri açılışı yaptık. Çalışan sayısı olarak 0 bildirmiştik. Sgk’dan da otomatik iş yeri açılışı olmuş. Açılış bilgisi tarafımıza tebliğ edildi. Bugünkü durumda biz açılışı yapılan firmaya çalışan girişi yapacağız. Bu durumda sgk’ya hangi evraklarla başvuru yapmamız gerekecek. Bir sorum da, aynı adreste iki ayrı sgk dosyası olabilir mi?

  1. zafer

   Merhaba. Eğer şirket tescil aşamasında ticaret odasına e şifre evraklarını vermediyseniz dilekçe ve e bildirge başvuru evrakları ve sözleşmesi ile yazımızda belirtilen tescil evraklarını bağlı olduğunuz Sgkya göndermeniz gerekiyor. Aynı adreste iki dosya olmaz.

 3. hatice yazıcı

  Çok aydınlatıcı bir yazı bütün cevaplarımı buldum emeğinize sağlık

  1. zafer

   Hatice Hanım. Teşekkür ederiz. İşinize yaradı ise ne mutlu bize.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.