Genç Girişimci Bağkur, Vergi Desteği Şartları, Başvuru İşlemleri 2021

6 1.506

Genç girişimci desteği iki türlü verilmektedir. Şartları sağlayanlar hem vergiden hem de bağkur primi ödemekten muaf olmakta. Genç girişimci vergi desteği ve bağkur desteği yeni iş kuracaklar için sağlanan bir teşviktir. İş kurmak isteyen gençlere yönelik oluşturulan Genç Girişimci Teşviki bir defaya mahsus olarak kullanılabilmektedir. 29 yaş altı gençler bu destekten aşağıda açıklayacağımız şartları yerine getirmesi halinde yararlanacaklardır.

Bu yazımızda genç girişimci vergi ve bağkur desteği mevzusunda detaylı bilgilendirmeyi ve sıkça sorulan soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz.

1-Genç girişimci vergi desteğinden yararlanma şartları

Genç girişimci vergi desteği yararlanma şartları ve yararlanabilecek kişiler belirli şartları yerine getirebilmesi gerekmektedir. Devlet destekli teşvikten yararlanabilmek için aşağıda yer alan genç girişimci şartlarının sağlaması gerekmektedir.

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 20.maddesi uyarınca; Ticari, Zirai yada mesleki faaliyeti sebebiyle adlarına daha önce gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç zamanı itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam yükümlü gerçek kişiler işe başladıkları takvim yılı baz alınmak suretiyle 3 vergilendirme periyodu süresince elde ettikleri kazancın  75.000,00 TL’ye kadar olan kısmı bu şartların taşınması halinde senelik gelir vergisi kapsamı dışında olacaktır.
 • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması kısaca ticari faaliyete başladıktan sonrasında 10 gün içinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne başvurulmuş olması.
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması yada işin kişinin kendisi tarafınca sevk ve yönetim edilmesi.
 • Faaliyetin adi ortaklık yada kişi şirketi olarak yapılması durumunda tüm ortakların işe başlama zamanı itibariyle bu kanundaki şartları taşıması.
 • Ölüm sebebiyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafınca devralınması hariç olmak suretiyle, faaliyeti durdurulan yada faaliyetine devam eden bir işletmenin yada mesleki faaliyetin eş yada 3cü dereceye kadar (Bu aşama dahil) kan ve kayın hısımlarından devralınmaması.
 • Mevcut bir işletmeye yada mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
 • Faaliyete başlama zamanı itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmak.

Genç girişimci desteği başvurusu nasıl yapılır ?

Genç Girişimci Teşviki’nden  yararlanmak isteyen kişiler kayıtlı oldukları vergi dairesi müdürlüklerine bu teşvikten yararlanmak istediklerine dair bir genç girişimci vergi dairesi dilekçe örneği ile kişisel başvuruyla, posta yöntemiyle ya da interaktif vergi dairesi vesilesiyle müracaat yapabileceklerdir.

Genç girişimci teşviki hangi tarihte başladı ?

Bahsettiğimiz teşvikten 10 Şubat 2016 sonrasında 29 yaşın altında ilk defa işe başlamış kişiler yararlanabileceklerdir. 10 Şubat 2016 öncesinde işe başlamış olan mükellefler bu destekten yararlanamayacaktır.

Girişimci desteğinden kimler yararlanamaz?

 • 10.02.2016 sonrası işe başlamış olmasına karşın 29 yaşını doldurmuş kişiler teşvik kapsamına alınmaz.
 • İşe başlamasını kanuni süresinde bildirmeyenler (Kanuni süre işe başlama tarihinden itibaren 10 gündür).
 • Mevcut bir işletmeye yada şirkete sonradan ortak olanlar.

Adi ortaklıklarda ortakların birisinin şartlarının teşvik şartlarına uymaması (Bu durumda öteki ortaklarda teşvik şartlarından yararlanamayacaktır).

Genç Girişimci Desteği Kapsamında İş Bırakanlar

Vergi teşvikinden yararlanan mükelleflerin herhangi bir nedenle faaliyetlerine son vermeleri durumunda faaliyetlerini terk ettikleri tarihe kadar elde edilmiş kazançlar dolayısıyla teşvikten yararlanabilecektir. İş terk edildikten sonrasında teşvik kapsamındaki söz mevzusu faaliyetlere yeniden başlanılması durumunda ise ilk defa işe başlanılması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu teşvikten yararlanılamayacaktır.

Fakat teşvikten yararlananlar faaliyetlerini ticari, zirai, yada mesleki etkinlik olarak değiştirmeleri yada etkinlik mevzularında değişim yapmaları durumunda, kişiler bu teşvikten süre bitimine kadar yararlanmaya devam edebileceklerdir.

Genç Girişimci vergi desteği hakkında bilinmesi gerekenler

Yukarıda belirtilenler haricinde 29 yaş altı genç girişimci teşviki ile ilgili aşağıdaki bazı hususların da bilinmesinde yarar var.

 • Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi yada teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde de Senelik Gelir Vergisi Beyannamesi verilmeye devam edilecektir.
 • Yetmiş beş bin Türk Lirasına kadar olan kural dışı yalnız ilgili vergilendirme periyodu için geçerlidir. Yararlanılamayan meblağ bir sonraki yıla devretmeyecektir.
 • Genç Girişimcilerde Vergi Teşvikinden yararlanan mükellefler, basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan 9.000,00 TL’lik kazanç indiriminden yararlanamayacaklardır.
 • Bu teşvikin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94,maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye tesiri yoktur.
 • Takvim yılı içinde işe başlanılması yada işin terk edilmesi durumlarında; işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem ve takvim yılı başından işin terk edilmiş olduğu tarihe kadar olan kıst dönem bir vergilendirme periyodu sayılacak olup bu dönemler için teşvikten tam olarak yararlanılmış sayılacaktır.

Genel olarak genç girişimci desteği için bilinmesi gerekenler yazımız içerisinde yer verdik. Aklınıza takılan soruları bize yorum olarak göndermekten çekinmeyin.

2-Genç girişimci bağkur desteği 2021

Genç girişimci vergi desteğinden yararlanan kişiler aynı zamanda bağkur prim desteğinden de yararlanabilmekte ve bu kişilerin en az 1 yıl boyunca bağkur primlerini devlet ödemekte. Genç girişimci sgk desteği uygulaması ilk olarak 01 Haziran 2018 tarihi ve sonrasında bağkurlu olanlar için başlamıştır. Bağkur desteğinden yararlanabilmeniz için aranan genç girişimci bağkur desteği şartları şu şekildedir;

 • 18-29 yaş arasında olmanız,
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20’inci maddesi kapsamında ve yukarıda belirtilen şartlar ışığında vergi desteğinden yararlanıyor olmanız,
 • İşe başlama tarihini süresi içerisinde vergi dairesine bildirmiş olmanız gerekiyor.
 • Ayrıca genç girişimciye bağkur desteği süresince fiili olarak işin başında olmanız gerekmekte.

Güncel aylık en düşük ve en yüksek esnaf bağkur prim tutarları için hemen bağkur primi ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Genç girişimci bağkur desteği başvurusu nasıl yapılır ?

Yukarıda belirtilen genç girişimci bağkur istisnası şartlarını sağlıyorsanız;

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20’inci maddesi kapsamında genç girişimci vergi istisnasından yararlandığınıza dair bağlı olduğunuz Vergi dairesinden almış olduğunuz yazı,
 • vergi levhası,
 • kimlik fotokopisi,
 • Genç girişimci bağkur desteği başvuru formu ile bağlı olduğunuz SGK’ya genç girişimci istisnası başvurusu yaparak teşvik kaydı açtırmanız gerekiyor.
 • Genç girişimci istisnası başvuru dilekçe örneği aşağıdaki gibi olabilir.
 • Dilerseniz yazımızın devamında 29 yaş altı bağkur muafiyeti dilekçesini indirebilirsiniz.
 • Genç girişimci dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.
 • 19.07.2018 tarih ve 2018/28 nolu genelge gereği 4b-Bağkur  kapsamında genç girişimci desteğinden yararlanmak istiyorum. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan almış olduğum yazı ve kimlik fotokopim dilekçem ekindedir. Gereğinin yapılmasını arz ederim

Genç girişimci bağkur desteği dilekçesi indir

Teşviğin tanımlanabilmesi için bağkur genç girişimci dilekçesi ve yukarıda belirtilen evraklar ile başvuru zorunludur. Bağkur genç girişimci desteği başvuru genç girişimci dilekçesini buradan indirebilirsiniz:genç girişimci istisnası dilekçe örneği

Genç girişimci bağkur desteği süresi 2021

Genç girişimci desteği bağkur teşvik süresi vergi muafiyetinin başladığı tarihten itibaren başlamakta ve 12 ay sürmektedir. Genç girişimci desteği şartlarını sağlayarak genç girişimcilere bağkur desteği dilekçesi ve 29 yaş altı vergi muafiyetine ilişkin yazı ile bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuranlar 12 ay süre ile genç esnafa bağkur desteği teşvikinden yararlanma hakkına sahip olmaktadır.

Teşvik sona erdikten sonra borç ödemesi nereye, nasıl yapılır, ne zaman ödenir konularında bilgi için bağkur primi ne zaman ödenir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Genç girişimci bağkur desteği başvuru süresi

Bağkur için genç girişimci teşviki şartlarını sağlıyorsanız vakit kaybetmeden yukarıda örneği verilen sgk genç girişimci dilekçesi ile SGK’ya başvuru yapmanız gerekiyor. 29 yaş altı teşvik şartlarını sağlayanlar genç girişimci sgk teşvikinden vergi muafiyetinin başladığı tarihten itibaren yararlanmaya başlar. Vergi dairesi genç girişimci yazısı geç alınsa ve başvuru geç yapılsa bile genç vergi teşviki başlama tarihinden itibaren bağkur muafiyeti başlayacaktır.

Genç girişimci bağkur desteği devam ediyor mu ?

Genç girişimci başvurusu için belirlenen bir süre sınırı bulunmamakta. Yukarıda belirtilen genç girişimci desteği 2021 şartlarını sağlayanlar her zaman için Vergi dairesinden yazı alarak, genç girişimci desteği dilekçe örneği ve diğer gerekli belgeler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak teşvikten yararlanabilirler.

Teşvik sona erdikten sonra ödenecek en düşük ve en yüksek aylık prim tutarlarına bağkur basamakları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Genç girişimci bağkur ve vergi desteği hakkındaki tüm sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz.

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

6 Yorum
 1. Fahrettin

  Merhaba. Doğum tarihim 27.10.1991 ve ben 22.10.2020 tarihinde basit usülde işletmemi açtım. Genç girişimci desteğinden faydalanabiliyor muyum.

  1. zafer

   Merhaba. 29 yaşı tamamladığız için yararlanamazsınız.

  2. duygu senturk

   merhaba 25 yasindayim. 29.01.2019 da sahis isletmemi actim ilk defa ama muhasebecim beni uyarmadı boyle bir teşvik oldugundan. simdi başvuru yapsam hem bağkur hemde 75000 tl gelir vergisi indiriminden faydalanabilirmiyim

   1. zafer

    Merhaba. Vergi dairesi ile görüşün. Belki geriye dönük başlatabilirler.

 2. Özgür

  Merhaba kolay gelsin 01.02.2020 tarihine işe yeni başladım fakat bağkur primini yatırmış bulunmaktayım yaşım 25 genç girişimci bağkur desteğinden yararlanmak istiyorum yatırdığım bağkur primini iade alabilirmiyim. Cevabınız için teşekkür ederim.

  1. zafer

   Merhaba. Genç girişim başlangıç tarihinden itibaren muafiyet girilir. Ödediğiniz prim böylece fazla ödeme durumuna geçer ve iade alırsınız.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. Tamam Detaylı bilgi için tıklayınız.